Rekonstrukce vodovodů a kanalizací Plzeň | Modernizace vodovodních a kanalizačních systémů

Rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Plzni a Plzeňském kraji spadají pod odborné instalatérské práce. Jestliže stávající vodoinstalace již nesplňují bezpečnostní nebo kapacitní požadavky, je potřeba přistoupit k jejich modernizaci či přestavbě.

Smyslem rekonstrukce vodovodů či rekonstrukce kanalizací je nahrazení stávajících vodovodních a kanalizačních rozvodů a sítí moderním systémem vodovodního vedení. Při rekonstrukci vodovodů a kanalizací je nutné vyměnit také všechny spojovací prvky, armatury a regulační prvky. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací a související vodoinstalatérské práce v Plzni a v Plzeňském kraji by měli vždy provádět pouze zkušení odborníci.

Rekonstrukce vodovodů Plzeň - modernizace vodovodních systémů

Vodoinstalatéři Plzeň provádějí rekonstrukce vodovodů v objektech i v terénu. Rekonstrukce vodoinstalací řešíme vždy s důrazem na efektivitu, nízké náklady a očekávaný kvalitativní výsledek. Díky zastoupení odborníků ze souvisejících oborů můžeme dodat rekonstrukce vodovodů na klíč - zajistíme všechny potřebné revizní, projekční a instalatérské práce :

 • Revize stávajícího stavu vodovodu - vypracování zprávy o zjištěném stavu
 • Zpracování návrhů řešení - systémové porovnání více variant rekonstrukcí
 • Zpracování projektu pro rekonstrukci vodovodu a vodoinstalací
 • Demontáž starého vodovodu - likvidace nevyhovujících částí vodovodů a vodoinstalací
 • Montáž nových prvků vodovodů, vodoinstalací, armatur, sanitární techniky
 • Periodická údržba rekonstruované vodovodní sítě

Rekonstrukce kanalizací Plzeň - modernizace kanalizačních systémů

Instalatéři Plzeň nabízejí rekonstrukce kanalizace a modernizace kanalizačních sítí v Plzni a v Plzeňském kraji.  Dimenzujeme rekonstruovanou síť podle současných norem a v souladu s kapacitními požadavky připojených i plánovaných objektů. Nabízíme komplexní služby v oboru rekonstrukce kanalizací :

 • Revize stávajícího stavu kanalizace - vypracování zprávy o zjištěném stavu
 • Zpracování návrhů řešení - systémové porovnání více variant rekonstrukcí
 • Zpracování projektu pro rekonstrukci kanalizace a domovních odpadů
 • Demontáž staré kanalizace - likvidace nevyhovujících částí kanalizace
 • Montáž nových prvků kanalizace - náhrada za moderní kanalizační systémy
 • Periodická údržba rekonstruované kanalizační sítě a její pravidelné revize

Proč rekonstrukce vodovodu a kanalizace od nás

Komplexně zajištěné služby rekonstrukce kanalizací a vodovodů mají pro zákazníky řadu výhod :

 • Jednotné záruky - dodání všech diagnostických, projekčních a stavebních prací zastřešených jedinou firmou
 • Synchronizace prací - logická návaznost všech realizačních kroků
 • Efektivita - minimalizace zbytečných operací a zaměření na podstatné kroky
 • Rychlost - navazující kroky jsou naplánovány jeden za druhým
 • Úspory - návaznost a jednotné řízení všech úkonů znamenají ušetřené peníze zákazníka

 

kontaktujte tohoto zhotovitele