Otopná tělesa Plzeň | radiátory - konvektory - přímotopy

Teplo vyrobené v topidlech či v teplárně je předáváno do místností vytápěného objektu prostřednictvím zařízení, nazvaných souhrnně otopná tělesa. Ovlivňují zásadním způsobem efektivitu a účinnost topení, proto je potřeba věnovat jim náležitou pozornost u všech vytápěných objektů v Plzni a v Plzeňském kraji.

Co jsou otopná tělesa

Otopná tělesa jsou pasívní (bez ventilátoru) či aktivní (s ventilátorem) zařízení, jejichž úkolem je předat teplo, přijaté z topidla prostřednictvím tepelných rozvodů a teplonosného média, do vytápěných místností.

Návrh a výpočet otopných těles svěřte odborníkům na vytápění

Správný výpočet počtu, typu a rozmístění otopných těles v objektu a v jednotlivých místnostech se řídí mnoha parametry, proměnnými a konstantami. Závisí na druhu objektu, jeho členění, orientaci oken podle světových stran, klimatických podmínkách, tepelných ztrátách objektu, pozici místnosti v objektu, patře, výkonu topidla, vzdálenosti místnosti od topidla a na několika dalších parametrech. Chybně spočítaný návrh typůa rozmístění otopných těles vždy povede k neefektivnímu přetápění anebo k nedostatečnému tepelnému komfortu ve vytápěných prostorách.

Proto by návrh typů a rozmístění otopných těles neměl být proveden amatérsky na základě laického odhadu nebo doporučení prodejce, ale zákazník by jej měl vždy svěřit do rukou prověřené topenářské firmy s dobrými referencemi.

Topenáři Plzeň dodávají otopná tělesa všech typů

Topenáři Plzeň provádějí návrhy, výpočty a montáže otopných těles osvědčených výrobců pro všechny druhy vytápěných objektů v Plzni a v Plzeňském kraji. Instalujeme otopná tělesa vždy s ohledem na maximální efektivitu a účinnost vytápění, s ohledem na minimalizaci nutných investičních nákladů zákazníka.

Podle parametrů vytápěného objektu a způsobu zamýšleného užívání vytápěných prostor provádíme dodávky a instalace těchto typů otopných těles, lišících se konstrukcí, tvarem a velikostí teplosměnné plochy :

Desková otopná tělesa - radiátory a konvektory deskového tvaru, určené k zavěšení pod okenní parapety a na zeď.

Článková otopná tělesa - radiátory a konvektory, složené z libovolného množství tzv. článků - dutých žeber s co největší teplosměnnou plochou, která jsou navzájem propojena horní a dolní komorou.

Trubková otopná tělesa - otopná tělesa ve tvaru trubkových hadů - nejčastěji prodávané jako tzv. koupelnové radiátory

Konvektory - otopná tělesa konstruovaná tak, aby vytvářela proud ohřátého vzduchu, který cirkuluje místností. Převažuje konvekční ložka topného efektu otopného tělesa nad složkou sálavou. Topné konvektory se dodávají v několika provedeních, lišících se konstrukcí a umístěním :

Sálavá otopná tělesa - otopná tělesa, u nichž převažuje sálavá složka tepla nad konvekční - patří sem zejména infrapanely, ale také podlahové vytápění, stěnové vytápění a stropní vytápění, kdy se celá vytápěná plocha chová jako jedno velkoplošné otopné těleso

Přímotopy - otopná tělesa speciální konstrukce, která sdružují funkci topidla a otopného tělesa do jednoho celku.  Používají se tam, kde lze řešit odvod spalin v každé místnosti zvlášť a kde by nebylo rentabilní vynakládat investici do rozvodů tepla. Jejich výhodou je levné pořízení a instalace, nevýhodou pak nižší rentabilita provozu a nemožnost centrální regulace. Dodáváme v Plzni a v Plzeňském kraji přímotopy všech typů :

 • Elektrické přímotopy - přímotopná otopná tělesa přeměňující elektrický proud na teplo - do místnosti se teplo přenáší sáláním (infrazářiče) nebo konvekcí - elektrické konvektory
 • Plynové přímotopy - přímotopná topidla na zemní plyn s vyvedením spalin přes zeď nebo do komína
 • Naftové přímotopy - spolehlivá a výkonná přímotopná zařízení nejčastěji sloužící na stavbách a v objektech daleko od civilizace
 • Sálavé přímotopy - topidla vytápějící místnost sálavým teplem - infrazářiče a halogenové zářiče
 • Přenosné přímotopy - jednoduchá mobilní lehká topidla pro dočasné vytápění místností
 • Přímotopy s termostatem - topidla opatřená termostatem pro samočinné udržování nastavené teploty
 • Přímotopy s ventilátorem - elektrická topidla se silným konvekčním účinkem
 • Přímotopy s akumulací - akumulační elektrická kamna - využívají levný elektrický proud mimo energetické špičky
 • Olejové radiátory - lehká a výkonná přenosná konvektorová topidla
 • Elektrické krby - přímotopy napodobující pravé krby vzhledem, světelnými efekty a sálavým teplem
 • Infrazářiče - přímotopná topidla využívající sálavé složky tepla bez konvekce

 

Proč otopná tělesa od nás

Topenáři Plzeň zajišťují komplexní služby pro otopná tělesa od návrhu, projektování, dodávky a instalace otopných těles až pro celkové zprovoznění systému vytápění a jeho komfortní regulaci. 

Komplexně zajištěné služby dodávek otopných těles mají pro zákazníky řadu výhod :

 • Jednotné záruky - dodání všech diagnostických, projekčních a stavebních prací zastřešených jedinou firmou
 • Synchronizace prací - logická návaznost všech realizačních kroků
 • Efektivita - minimalizace zbytečných operací a zaměření na podstatné kroky
 • Rychlost - navazující kroky jsou naplánovány jeden za druhým
 • Úspory - návaznost a jednotné řízení všech úkonů znamenají ušetřené peníze zákazníka

 

kontaktujte tohoto zhotovitele