Vytápění -topení - topenářské práce Plzeň

Spolehlivé, ekonomické, efektivní a komfortní vytápění je základním předpokladem kvalitního bydlení či provozu komerčních nebo veřejných budov v Plzni nebo v okolí Plzně.

Vytápění lze dnes řešit mnoha způsoby, s využitím různých zdrojů tepla, topidel, otopných těles a paliv. V Plzni působí mnoho firem, nabízejících realizaci vytápění budov. Bohužel je pravdou, že jen malá část realizovaných projektů vytápění v Plzni a okolí zajišťuje topení skutečně s maximální dosažitelnou efektivitou a spolehlivostí. Proto by měl zákazník, uvažující o stavbě domu nebo rekonstrukci starší stavby v Plzni nebo jinde v Plzeňském kraji vybírat dodavatele otopného systému uvážlivě a zajímat se nejen o propagační materiály, ale především o reference od předchozích zákazníků.

 

Topenářství Plzeň - veškeré topenářské práce

Naši Topenáři Plzeň se specializací na systémy vytápění nabízejí realizace všech způsobů topení v obytných domech i komerčních objektech nebo institucích v Plzni a v okolí Plzně. Topenáři Plzeň provádějí tyto topenářské práce a služby :

 • Projektování vytápění Plzeň - analýza stavebního záměru zákazníka a budovy určené k vytápění, vypracování projektu vytápění a stavební dokumentace, potřebné pro realizaci otopného systému
 • Instalace vytápění Plzeň - montáže systémů vytápění podle naší nebo zákazníkem dodané projektové dokumentace
 • Opravy vytápění Plzeň - servis, opravy a údržba otopného systému u zákazníka - servis topidel, otopných těles, systémů rozvodu tepla, regulačních prvků
 • Rekonstrukce vytápění Plzeň - modernizace a přestavby zastaralých otopných systémů - náhrada topidel, otopných těles, rozvodů tepla moderními prvky s důrazem na maximální úspory tepla

Více o topenářských službách ...

 


Topidla a alternativní zdroje tepla

Kvalitní, moderní a efektivní topidla jsou základním prvkem otopného systému. Významnou měrou rozhodují o ekonomice provozu vytápění budovy. Topenáři Plzeň nabízejí instalace moderních topidel a alternativních zdrojů tepla všech v Plzni používaných technologií, zásadně ale od prověřených výrobců a se zaručenou efektivitou a výkonem. 

Více o instalatérských službách pro topidla a tepelné zdroje ...

 


Otopná tělesa

Otopná tělesa předávají teplo vyrobené topidlem a dopravené rozvody tepla do místnosti. Materiál, tvar a provedení otopných těles významně ovlivňují efektivitu vytápění. Topenáři Plzeň provádějí montáže otopných těles v Plzni a okolí od prověřených výrobců se zaručenou vysokou účinností a spolehlivostí.

 • Radiátory - teplovodní otopná tělesa určená ke konvekčnímu i sálavému vytápění místností
 • Konvektory - teplovodní nebo teplovzdušná otopná tělesa se zdůrazněnou konvekční složkou vytápění - dodáváme v různých provedeních - podlahové konvektory, nástěnné konvektory, podparapetní konvektory, stropní konvektory, samostojné konvektory, přenosné konvektory
 • Desková otopná tělesa - radiátory s deskovou konstrukcí - úspora místa a vysoký topný výkon
 • Článková otopná tělesa - radiátory s žebrovou konstrukcí - klasická prověřená technologie topení
 • Trubková otopná tělesa - radiátory s trubkovou konstrukcí - nejčastěji jako koupelnové radiátory
 • Přímotopy - topidla a otopná tělesa v jednom - jednoduchá konstrukce a levná, rychlá instalace

Více o instalatérských službách pro otopná tělesa ...

 


Rozvody tepla a systémy vytápění

Kvalitně a moderně provedené rozvody tepla jsou třetí podstatnou konstrukční částí otopného systému, která má vliv na spolehlivost a efektivitu provozu celého systému vytápění. Jejich provedení určuje zvolený systém vytápění. Topenáři Plzeň nabízejí instalace rozvodů tepla a realizaci všech systémů vytápění v Plzni a okolí v souladu s moderními stavebními technologiemi a technologickými postupy doporučenými výrobci komponentů vytápění. Zajistíme tak ekonomický provoz a maximální spolehlivost Vašeho systému vytápění. Provádíme montáže a instalace všech typů rozvodů tepla :

 • Teplovodní vytápění - vytápění teplou vodou - ohřev probíhá v teplovodních topidlech, tepelných čerpadlech nebo solárních kolektorech a přenos tepla do místnosti zajišťují teplovodní otopná tělesa. Současné systémy teplovodního vytápění mají alternativu - nerezové vytápění, což je náhrada ocelových součástí otopného systému nerezovými. Dodává konsorcium Inox Products - nerezová výroba Plzeň.
 • Teplovzdušné vytápění Plzeň - vytápění teplým vzduchem - ohřev vzduchu zajišťují teplovzdušná zařízení, klimatizační jednotky anebo tepelná čerpadla, rozvody teplého vzduchu jsou vedeny teplovzdušnými potrubními rozvody s pomocí ventilátorů.
 • Elektrické vytápění - vytápění bez nutnosti budování systémů rozvodů tepla - otopná tělesa jsou zároveň topidly a nazývají se elektrické přímotopy. Speciálním druhem elektrického vytápění je infravytápění - vytápění infračervenými panely.
 • Podlahové vytápění Plzeň - teplovodní vytápění, u něhož je teplá voda vedená v trubkách zabudovaných v podlaze a rozvody tepla se tak obejdou bez otopných těles.
 • Stěnové vytápění - teplovodní vytápění obdobné jako podlahové vytápění - trubky jsou ale vedeny ve stěnách místností. Speciálními druhy stěnového vytápění jsou pak stropní vytápění a vytápění infrapanely.

Topení Plzeň - realizujeme všechny druhy topení

Instalatéři Plzeň provádějí realizace všech systémů vytápění z pohledu vzájemného umístění topidel a vytápěných místností či objektů :

 • Lokální vytápění - vytápění lokálními topidly - krby, kamna, přímotopy
 • Etážové vytápění - vytápění jednoho bytu nebo podlaží z centrálního topidla pomocí rozvodů tepla a otopných těles
 • Ústřední vytápění - vytápění celých domů z jednoho topidla či kotelny
 • Dálkové vytápění - vytápění obytných bloků, čtvrtí, měst, továren, institucí, škol, nemocnic apod. ze společné centrální kotelny nebo teplárny

Více o instalatérských službách pro jednotlivé systémy vytápění  ...

 


Regulace tepla

Systémy regulace tepla od renomovaných výrobců, instalované a nastavené podle pokynů výrobců otopných systémů, s ohledem na tepelné parametry vytápěného objektu a místností, rozhodují o dlouhodobě ekonomickém provozu celého systému, ale také o komfortu bydlení a užívání vytápěných budov v Plzni. Instalatéři Plzeň provádějí montáže regulačních prvků vytápění v Plzni a okolí zásadně v souladu s doporučením výrobců a na základě měření a výpočtu tepelných parametrů vytápěných místností, čímž zajistí maximální dosažetelnou efektivitu topení a komfort užívání objektu.

Více o instalatérských službách pro regulace tepla ...

 

odeslat poptávku na instalatérské práce Plzeň