Rekonstrukce plynu Plzeň | Modernizace plynových zařízení

Rekonstrukce plynovodů a plynoinstalací v Plzni a Plzeňském kraji spadají pod odborné instalatérské práce. Jestliže stávající plynoinstalace již nesplňují bezpečnostní nebo kapacitní požadavky, je potřeba přistoupit k jejich modernizaci či přestavbě.

Smyslem rekonstrukce plynovodů či rekonstrukce plynoinstalací je nahrazení stávajících plynovodních a plynoinstalačních rozvodů a sítí moderním systémem plynovodního vedení. Při rekonstrukci plynovodů a plynoinstalací je nutné vyměnit také všechny spojovací prvky, armatury a regulační prvky. Rekonstrukce plynovodů a plynoinstalací a související plynoinstalatérské práce v Plzni a v Plzeňském kraji mohou provádět pouze kvalifikovaní odborníci s platnou státní zkouškou a osvědčením pro práce na plynových zařízeních.

Rekonstrukce plynovodů Plzeň - modernizace plynových zařízení

Plynoinstalatéři Plzeň provádějí rekonstrukce plynovodů v objektech i v terénu. Rekonstrukce plynoinstalací řešíme vždy s důrazem na efektivitu, nízké náklady a očekávaný kvalitativní výsledek. Díky zastoupení odborníků ze souvisejících oborů můžeme dodat rekonstrukce plynovodů na klíč - zajistíme všechny potřebné revizní, projekční a instalatérské práce :

 • Revize stávajícího stavu plynovodu - vypracování zprávy o zjištěném stavu
 • Zpracování návrhů řešení - systémové porovnání více variant rekonstrukcí
 • Zpracování projektu pro rekonstrukci plynovodu a plynoinstalací
 • Demontáž starého plynovodu - likvidace nevyhovujících částí plynovodů a plynoinstalací
 • Montáž nových prvků plynovodů, plynoinstalací, plynových spotřebičů
 • Periodická údržba rekonstruované plynovodní sítě

Rekonstrukce plynoinstalací Plzeň - modernizace plynoinstalačních systémů

Instalatéři Plzeň nabízejí rekonstrukce plynoinstalace a modernizace plynoinstalačních sítí v Plzni a v Plzeňském kraji.  Dimenzujeme rekonstruovanou síť podle současných norem a v souladu s kapacitními požadavky připojených i plánovaných objektů. Nabízíme komplexní služby v oboru rekonstrukce plynoinstalací :

 • Revize stávajícího stavu plynoinstalace - vypracování zprávy o zjištěném stavu
 • Zpracování návrhů řešení - systémové porovnání více variant rekonstrukcí
 • Zpracování projektu pro rekonstrukci plynoinstalace a plynovodů
 • Demontáž staré plynoinstalace - likvidace nevyhovujících částí plynoinstalace
 • Montáž nových prvků plynoinstalace - náhrada za moderní plynová zařízení
 • Periodická údržba rekonstruované plynoinstalační sítě a její pravidelné revize

Proč rekonstrukce plynovodu a plynoinstalace od nás

Komplexně zajištěné služby rekonstrukce plynoinstalací a plynovodů mají pro zákazníky řadu výhod :

 • Jednotné záruky - dodání všech diagnostických, projekčních a stavebních prací zastřešených jedinou firmou
 • Synchronizace prací - logická návaznost všech realizačních kroků
 • Efektivita - minimalizace zbytečných operací a zaměření na podstatné kroky
 • Rychlost - navazující kroky jsou naplánovány jeden za druhým
 • Úspory - návaznost a jednotné řízení všech úkonů znamenají ušetřené peníze zákazníka

 

odeslat poptávku na instalatérské práce Plzeň