Projektování plynových zařízení Plzeň | Projekty plynovodů a systémů vytápění plynem

Kvalitní a odborně zpracovaný návrh plynovodu a plynoinstalace podle platných norem je předpokladem pro dobře fungující plynovodní rozvody.

Realizace plynovodních sítí v objektech i v terénu by se měla zásadně a vždy provádět podle kvalitně zpracovaného projektu. Prakticky vždy se jedné o zásah do stavební konstrukce budovy anebo zemní práce, podléhající povinnosti stavebního povolení či ohlášení stavby, které nelze získat bez předložení projektové dokumentace. Proto je vypracování projektu na plynovody či plynoinstalace, schváleného investorem, stavebním úřadem města Plzně nebo příslušné obce a dalšími zákonnými účastníky stavebního řízení, základním předpokladem pro zahájení montážních prací na plynoinstalacích v Plzni či jinde v Plzeňském kraji.

Plynaři Plzeň provádějí projektování plynoinstalací a plynofikací

Nabízíme veškeré projektantské služby, potřebné pro napojení domů a jiných objektů k rozvodům zemního plynu v Plzni a v Plzeňském kraji

 • Projekty plynovodních přípojek - napojování objektů na veřejné plynovodní sítě
 • Projekty venkovních plynovodních vedení - veřejné plynovodní sítě a systémy
 • Projekty objektových plynovodních rozvodů - domovní plynoinstalace
 • Projekty připojení plynových spotřebičů - plynové kotle a další spotřebiče
 • Projekty jednotných plynoinstalací - rozsáhlé plynovodní systémy a sítě

Projekty objektových plynovodů Plzeň

Plynaři Plzeň zpracovávají projekty pro komplexní řešení napojení domů a dalších objektů v Plzni a v okolí Plzně na zemní plyn. Dodáme podrobnou projektovou dokumentaci plynovodních přípojek, domovních rozvodů plynu, napojení plynových spotřebičů včetně doporučených typů plynových zařízení s ohledem na předpokládané potřeby objektu.

 • Projekty domovních plynovodů - plynoinstalace v obytných domech a bytech
 • Projekty firemních plynovodů - plynové rozvody a instalace v komerčních a veřejných objektech

Projekty terénních plynovodů Plzeň

Plynaři Plzeň projektují také veškeré plynovodní sítě a plynová zařízení v terému - zemní plynovody, nadzemní plynovody, plynové rozvodny a stanice a další plynová zařízení v Plzni a v Plzeňském kraji.

 • Projekty plynovodů v terénu - dálková vedení zemního plynu
 • Projekty obecních plynovodů - obecní rozvody zemního plynu
 • Projekty plynových stanic a rozvoden - plynová zařízení pro větvení a regulaci plynovodů

Projektování plynových rozvodů Plzeň

Projektujeme rozvodné sítě zemního plynu ve všech typech objektů v Plzni a v Plzeňském kraji

 • Projekty domovních plynových rozvodů - plynovodní sítě v obytných objektech
 • Projekty plynových rozvodů ve firmách a institucích - privátní plynovodní sítě

Projektování plynových zařízení Plzeň

Součástí našeho projektu je podrobný popis připojení plynových spotřebičů a plynových topidel k plynovým rozvodům.

 • Projekty plynových zařízení v objektech - interní plynovody v budovách, připojení plynových topidel a dalších plynových spotřebičů, připojení plynoměrů
 • Projekty plynových zařízení v terénu - připojení budov na plynovody, plynové rozvodny a stanice, plynovody

Co musí obsahovat projekt plynovodu a plynoinstalace

Každý solidní projekt plynovodu, projekt plynových zařízení a projekty plynoinstalací v Plzni a v Plzeňském kraji musí obsahovat korektní výpočet tlaku plynu na základě zjištěných místních tlakových poměrů. Pokud tento tlak nesplňuje stanovené hodnoty, musí být navrženo takové opatření, aby plánovananý tlak v místě vyústění plynovodu vyhovoval platným normám. Dále je součástí projektové dokumentace textová a výkresová část plynovodů, která jednoznačně popisuje polohu vedení plynovodů, hloubku uložení potrubí, sklon, profil DN a materiál. Pouze odborný návrh zajistí nejdelší možnou životnost potrubí, ochranu před vnějšími vlivy a ochranu před možnámi úniky plynu. Proto je velice důležitý samotný výběr projektanta plynovodu a plynoinstalace, který bude projektování plynovodu a plynoinstalací zajišťovat.

Proč projekty plynofikací od nás

Plynaři Plzeň jsou pro Váš projekt plynovodů a plynoinstalací v Plzni a v Plzeňském kraji dobrou volbou. Zajistíme komplexní službu dodání plynofikace objektů, domů i celých obcí na klíč.

 • Důkladně zanalyzujeme investiční záměr zákazníka a poskytneme odborné konzultace
 • Zpracujeme rámcový návrh a ekonomický rozbor pro více variant řešení plynovodu a plynoinstalace
 • Zákazníkem vybranou variantu podrobně zpracujeme do podoby kompletní projektové dokumentace
 • Vypracujeme všechny potřebné podklady pro získání stavebního povolení
 • Můžeme zajistit ekonomicky výhodnou a pro zákazníka efektivní návaznost projektování a následné realizace projektu našimi instalatéry

kontaktujte tohoto zhotovitele